Az adózási szabályai a külföldi kiküldetésnek

A társaságot és a munkavállalót milyen adózási szabályok terhelik külföldi kiküldetés során? Mekkora napidíjra lehet számítani? A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. § 12. pontja értelmében a belföldi illetőségű magánszemélynek a jövedelme megszerzése érdekében, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében Magyarország területén kívüli (külföldi) tartózkodása, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás külföldi kiküldetésnek minősül (azaz pár napos is lehet). Magyarul nem feltétlenül kell munkaviszonyban állnia a kiküldöttnek, megbízási jogviszonyban is lehet akár. A napidíjjal kapcsolatban pedig nincs törvényi kötelező előírás, hogy mekkora díjat kell fizetni vagy hogy a két fél a költségeket milyen mértékben osztják el, azonban először érdemesebb azokat az elemeket használni, amiket a jövedelem számításánál elhanyagolhatunk. – az utazásra, a szállás díjára szolgáló olyan összeget, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, vagy – ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg – ezt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti, mely esetben lényeges, hogy ezek a rendelkezések egyébként nem alkalmazhatók olyan kiadások esetén, amelyeket a szja tv. nem ismer el a magánszemélynél költségnek [Szja tv. 7. § (1) g) pont]; – az utazási jegy ellenértékét, ideértve a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértékét is, továbbá a szállás ellenértékét, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértékét is [Szja tv. 7. § (1) q) pont];

– saját személygépkocsival történő utazás esetén kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével, az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a személygépkocsi üzemanyagnormája szerint a NAV által közzétett üzemanyagárral, valamint kilométerenként 15 forinttal igazolás nélkül elszámolható mértéket [Szja tv. 7. § (1) r) pont];

– az egyes meghatározott juttatásnak minősülő azon összeget, amelynek elszámolása bizonylattal igazoltan a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás címén 1,18×(szja+eho) megfizetése mellett történik [Szja tv. 69. § és 70. § (1) bekezdés a) pont]. Végezetül pedig fontos megjegyezni, hogy a napidíj főszabályként adóköteles, az adómentes juttatásoktól függetlenül, ha a kiküldött kapja vagy nem. A kiküldetési napidíj 30%-a, de max. 15 euró igazolás nélkül elszámolható magánszemélynél, míg a többi a kiküldött adó- és járulékköteles jövedelme (a jogviszonynak megfelelően).

2018. 10. 03.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK