Fontos határidő - székhelyszolgáltatás bejelentése

**Szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe.** Megjegyezzük, hogy aki idén kötött ilyen szerződést, azoknak ez már idén is kötelező volt.

Ki minősül székhelyszolgáltatónak?

Az a személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.

Milyen adatokat kell bejelenteni székhelyszolgáltatással kapcsolatban?

A székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének és – határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját.

Mikor kell bejelenteni a székhelyszolgáltatás igénybevételét?

Újonnan alakult vállalkozásoknak a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül, újonnan alakult egyéni vállalkozóknak a bejelentkezéssel egyidejűleg.

Már létező vállalkozás esetében a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül meg kell tenni a bejelentést. Ez az alábbi esetekre vonatkozik:

Hol kell megtenni a bejelentést?

Cégbejegyzésre kötelezett adózóknak a 17T201T nevű NAV-os nyomtatványon, míg az egyéni vállalkozóknak a 17T101E-n.

Ha az adózó határidőben nem tesz eleget a bejelentésnek, akkor a NAV mulasztási bírságot szabhat ki.

Milyen hátránya származhat az adózónak abból, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe?

A székhelyszolgáltatóhoz bejegyzett adózók kockázatos adózóvá válnak, ha az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki rájuk a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

2017. 09. 25.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK