Törvény változások - 1 rész Társasági adó

Törvény változások - 1 rész Társasági adó

  1. Csoportos társasági adóalany

2019.01.01-től legalább két gazdasági társaság csoportos társaságiadó-alanyt hozhat létre. Bejelentkezés 2019.01.01-2019.01.15-e között lehetséges.

Feltételei:

csoporttagok között legalább 75%-os szavazati jogon alapuló befolyás álljon fenn

mérlegforduló napjuk és a könyvvezetés pénzneme azonos legyen

Kijelölésre kerül a csoportban egy csoport képviselő, amely csoporttag fogja az adókötelezettséget teljesíteni.

A csoport közös társasági adóalapot állapít meg úgy, hogy a tagok egyedileg meghatározott adóalapjait veszi figyelembe. A csoportos társaságiadó-alany adóévi adóalapja a csoporttagok egyedi, nem negatív adóalapja, melyből (legfeljebb a pozitív adóalapok összegének 50%-ig) le kell vonni a negatív egyedi adóalapokat a veszteség keletkezésének évében (a fennmaradó, le nem vonható negatív adóalap elhatárolt veszteségként a következő 5 évben érvényesíthető)

  1. Látványcsapatsportok támogatása/Előadó-művészeti szervezetek támogatása

Kibővül a látványcsapatsport támogatások rendszere és 2019-től már sportcélú ingatlanuk üzemeltetésének költségeihez is nyújtható támogatás, mely érvényesíthető adókedvezményként.

Megszűnik 2019 január 1-től az előadó-művészeti szervezetek támogatása

  1. Fejlesztési tartalék

  2. január 1-től az eredménytartalékból a lekötött tartalékba helyezhető fejlesztési tartalék összege 500 millió forintról 10 milliárd forintra emelkedik, melyek kifejezetten az ingatlan beruházások kapcsán lehet nagyon kedvező

  3. Önellenőrzéssel történő adókedvezmények utólagos érvényesítése

Lehetségessé válok az adókedvezmények utólagos, önellenőrzés útján történő érvényesítésére, függetlenül attól, hogy az adózó az eredeti bevallásban vett-e igénybe adókedvezményt vagy sem.

2019. 01. 02.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK